Již se můžete registrovat do 11. ročníku Mistrovství v lockpickingu

Od 01.08.2022 se můžete registrovat do již 11. ročníku Mistrovství ČR v lockpickingu 2022, který se bude konat ve dnech 28. – 30. 10. 2022 na Orlické přehradě, více informací o ubytovanání nalezete zde a o mistrovství zde.

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

OSOBNÍ ÚDAJE A PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE


Nechci soutěžitVisací zámkyCylindrické vložkyBleskovkaFreestyle


REZERVACE UBYTOVÁNÍ

(cena 820 CZK na noc včetně plné penze)


28.10.2022 (pátek)29.10.2022 (sobota)


29.10.2022 (sobota)30.10.2022 (neděle)


1234

(jména případně prosím uveďte níže)

DALŠÍ INFO K VYPLNĚNÍ


Potvrzuji, že jsem plnoletý a beru na vědomí, že rezervace je závazná.
Odesláním formuláře souhlasím se zasláním změn a jiných informací ohledně mistrovství.
Souhlasím s podmínkami zpracováním osobních údajů uvednými níže.

Podmínky zpracování osobních údajů

Odesláním tohoto formuláře potvrzuji, že souhlasím se zpracováváním údajů uvedených ve formuláři v souvislosti s vytvořením a tiskem legitimace na 11. ročníku Mistrovství v lockpickingu ČR 2022, výsledkových listinách, diplomech a osvědčeních. Osobní údaje budou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ve smyslu článku 13 a 14 Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR) Vás informujeme, že organizace Asociace českých lockpickerů z.s., IČ: 22875328, se sídlem Luční 857, 356 01 Sokolov, jakožto správce osobních údajů, zpracovává vaše osobní údaje, tj. osobní údaje fyzických osob nebo osobní údaje fyzických osob jednajících nebo zastupujících právnické osoby (zaměstnanci, členové statutárních a jiných orgánů).

Osobní údaje mohou být v rozsahu: jméno, příjmení, titul, pracovní, pozice, místo podnikání, adresa bydliště, IČO, DIČ, číslo bankovního účtu, telefonní číslo, emailová adresa, ID poštovní datové schránky, podpis. Osobní údaje získáváme od subjektů údajů nebo z veřejných zdrojů.  Právním základem zpracování osobních údajů je podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR: nezbytnost pro účely oprávněných zájmů správce. Účely zpracování jsou zejména: evidence kontaktů v systému správce, provádění marketingových činností (výlučně přímý marketing) ohledně služeb a produktů správce, nabídky obchodního vztahu, jednání o smluvním vztahu, identifikace subjektů údajů a komunikace.

Vaše osobní údaje nebudou předávány jinému správci. Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí. Osobní údaje budou uchovávány v databázi v elektronickém systému správce. Ohledně Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování a profilování. Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu 36 měsíců od jejich poskytnutí nebo získání.

Subjekt údajů má právo na přístup ke svým údajům za účelem kontroly a pořízení jejich kopie. Má právo na opravu svých osobních údajů, omezení zpracování, uplatnění námitky, vymazání údajů po skončení zpracování. Má právo podat stížnost dozorovému orgánu (Úřadu na ochranu osobních údajů), pokud by nakládání s osobními údaji bylo v rozporu s právními předpisy. Kontaktní údaje správce ohledně osobních údajů jsou: Asociace českých lockpickerů z.s., Luční 857, 356 01 Sokolov, e-mail: info@lockpicking.team, tel.: +420 776 147 625.