Loading...
Soutěže2021-06-27T07:32:46+00:00

Soutěž v lockpickingu CZ&SK 2022

Turnaj mezi Čechy a Slováky v roce 2022!

První ročník Soutěže v lockpickingu CZ&SK se bude konat na jaře roku 2022. Již od roku 2010 jsme pořádali 10 ročníků mistrovství v lockpickingu s mezinárodní účastí, ale teď je konečně čas poměřit síly pouze mezi Čechy a Slováky! Akce bude jednodenní s následnou After Party a budou se konat dvě soutěžní disciplíny. Samozřejmě že na akci budou i přední výrobci zámků či prodejci profesionálních otevíracích nástrojů.

PODMÍNKY A VSTUP NA SOUTĚŽ

 • Dvě soutěžní disciplíny – Lockpicking visacích zámků & cylindrických vložek a Royal lockpicking cylindrických vložek
 • Soutěže se mohou účastnit pouze Češi a Slováci ve věku 18+
 • Registrační poplatek pro soutěžící činí 300 CZK/12EUR, ostatní návštěvníci zdarma
 • Pořadatel akce si vyhrazuje právo na doložení dokladu o věkové způsobilosti či doložení dokladu ohledně státní příslušnosti/občanství (občanský průkaz, řidičský průkaz, potvrzení o pobytu aj.)
 • Akce se koná – místo upřesníme
 • Registrační formulář pro soutěžící naleznete – zveřejníme, až budeme vědět

PŘEDBĚŽNÝ HARMONOGRAM

OD DO ČINNOST
09:00 09:30 Registrace soutěžících
09:30 12:00 LOCKPICKING VISACÍCH ZÁMKŮ & CYLINDRICKÝCH VLOŽEK
09:30 09:45 Rozlosování do skupin
09:45 10:45 Předkolo
10:45 11:00 PAUZA
11:00 12:00 Finále A&B
12:00 13:00 OBĚD
13:00 18:00 ROYAL LOCKPICKING CYLINDRICKÝCH VLOŽEK
13:00 13:15 Rozlosování do skupin
13:15 15:45 Předkolo
15:45 16:00 PAUZA
16:00 18:00 Finále A&B
18:00 22:00 AFTER PARTY & SETKÁNÍ ZÁMKAŘŮ
19:00 19:30 VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE

PRAVIDLA SOUTĚŽE V LOCKPICKINGU CZ&SK 2022

VISACÍ ZÁMKY A CYLINDRICKÉ VLOŽKY

 • Planžety a napínací nástroje komerčně dostupné i ručně vyrobené.
 • Svěrák nebo přípravek k upnutí vložky (v případě potřeby).
 • Psací potřeby (tužka a papír).
 • Včasný příchod (minimálně 15 minut před začátkem závodu).
 • Účastník musí mít vlastní sportovní vybavení!
 • Cylindrické vložky a visací zámky jsou do soutěže poskytnuty pořadatelem.
 • V závislosti na počtu účastníků se vytvoří kvalifikační skupiny. Skupiny a zasedací pořádek účastníků se losují.
 • V každém kole soutěže mají soutěžící na otevření zámku limit pět minut.
 • Ze všech soutěžních kol se soutěžícímu sčítají časy otevření. Za každý otevřený zámek dostane soutěžící jeden bod.
 • Umístění v jednotlivých soutěžních kolech vychází z počtu získaných bodů. Při stejném počtu bodů rozhoduje vždy kratší doba otevření.
 • Z každé kvalifikační skupiny (A – D v závislosti na počtu soutěžících), postupují dva až čtyři nejlepší závodníci do A-finále, následující dva až čtyři soutěžící postupují do B finále. Do finálových skupin postupuje zpravidla 6 až 12 soutěžících.
 • Cylindrická vložka je považována za otevřenou, pokud byla otočena nejméně o 90 stupňů a není v ní žádný nástroj.
 • Visací zámek se považuje za otevřený, pokud soutěžící uvolní třmen a v otevřeném zámku není vložen žádný nástroj.
 • Za každou neotevřenou cylindrickou vložku či visací zámek je přičteno soutěžícímu 5 trestných minut
 • Maximální počet soutěžících je 48 dle datumu registrace.
 • Soutěžící si může před startem vyzkoušet napínák v soutěžním zámku, ale nesmí do něho vložit žádnou planžetu ani jiný manipulační nástroj! Při samotném startu nesmí být vložen v zámku ani napínák. V případě opakovaného porušení bude soutěžícímu odečten jeden bod!
 • Soutěžící si může vybrat, zda bude vložku otevírat v ruce, nebo si ji upne do svěráku. Vložka však musí být do svěráku upnuta před začátkem závodu.
 • Soutěžící oznámí úspěšné otevření stiskem tlačítka, zahlášením „Mám“ a zvednutím ruky, nato mu bude sdělen jeho čas, který si pravdivě poznamená.
 • Pokud při konci soutěžního kola zůstane v zámku zaseklý nástroj nebo poškodí-li soutěžící zámek v průběhu závodu, bude diskvalifikován.
 • Pokud je zámek prokazatelně vadný, může být rozhodčím stažen ze soutěže.
 • Soutěžící, kteří již zámky otevřeli, udržují klid a neruší ostatní soutěžící.
 • Od každého typu zámku jsou poskytnuty stejné modely (různé uzávěry), aby soutěžní skupiny soutěžily se stejnými modely zámků na stejných pozicích u stolů (např. A1 – D1, A2 – D2).
 • Zámky, které jsou příliš jednoduché nebo nebyly v předkolech otevřeny, mohou být ve finále vyměněny.

ROYAL LOCKPICKING CYLINDRICKÝCH VLOŽEK

 • Planžety a napínací nástroje komerčně dostupné i ručně vyrobené.
 • Svěrák nebo přípravek k upnutí vložky (v případě potřeby).
 • Psací potřeby (tužka a papír).
 • Každý účastník závodu si přinese jednu vlastní cylindrickou vložku a poskytne jí do soutěže. Vložka musí být oboustranná (oba uzávěry stejné) standardní nebo důlková, komerčně dostupná.
 • Včasný příchod (minimálně 15 minut před začátkem závodu).
 • Účastník musí mít vlastní sportovní vybavení.
 • Vaše vlastní donesená cylindrická vložka bude předložena k označení a registraci. Při registraci bude označena otevřená strana vložky.
 • Donesené vložky musejí být nepoškozené, bezchybně funkční a čisté, jinak budou vyřazeny ze soutěže. Pro kontrolu funkčnosti vložky musí být k dispozici klíč.
 • Pokud je potřeba k otevření donesených vložek nějaké speciální nářadí, musí být tato skutečnost oznámena předem.
 • V závislosti na počtu účastníků se vytvoří kvalifikační skupiny. Skupiny a zasedací pořádek účastníků se losují.
 • Na začátku závodu, musí nejprve každý účastník otevřít svojí donesenou vložku, a to v limitu pěti minut. Pokud to nedokáže, bude ze soutěže vyřazen.
 • Limit na otevření ostatních vložek je v každém soutěžním kole 10 minut.
 • Na začátku každého kola si účastníci mezi sebou vyměňují vložky, tak aby každý soutěžící v jednotlivých kolech, soutěžil se všemi vložkami od všech účastníků ve své skupině.
 • Ze všech soutěžních kol se soutěžícímu sčítají časy otevření. Za každý otevřený zámek dostane soutěžící jeden bod.
 • Umístění v jednotlivých soutěžních kolech vychází z počtu získaných bodů. Při stejném počtu bodů rozhoduje vždy kratší doba otevření.
 • Z každé kvalifikační skupiny (A – D v závislosti na počtu soutěžících), postupují dva až čtyři nejlepší závodníci do A-finále, následující dva až čtyři soutěžící postupují do B finále. Do finálových skupin postupuje zpravidla 6 až 12 soutěžících.
 • Cylindrická vložka je považována za otevřenou, pokud byla otočena nejméně o 90 stupňů a není v ní žádný nástroj.
 • Za každou neotevřenou cylindrickou vložku je přičteno soutěžícímu 10 trestných minut.
 • Na konci posledního soutěžního kola překontroluje soutěžící funkčnost své vložky, aby ve finálových kolech byly vložky bezchybné.
 • Vložky přebírají pořadatelé a budou vydány až před začátkem finálových kol.
 • Maximální počet soutěžících je 48 dle datumu registrace.
 • Soutěžící si může před startem vyzkoušet napínák v soutěžním zámku, ale nesmí do něho vložit žádnou planžetu ani jiný manipulační nástroj! Při samotném startu nesmí být vložen v zámku ani napínák. V případě opakovaného porušení bude soutěžícímu odečten jeden bod!
 • Soutěžící si může vybrat, zda bude vložku otevírat v ruce, nebo si ji upne do svěráku. Vložka však musí být do svěráku upnuta před začátkem závodu.
 • V průběhu závodu může soutěžící libovolně měnit nástroje schválené pro danou kategorii, které potřebuje k otevření vložky.
 • Soutěžící oznámí úspěšné otevření stiskem tlačítka, zahlášením „Mám“ a zvednutím ruky, nato mu bude sdělen jeho čas, který si pravdivě poznamená.
 • Pokud při konci soutěžního kola zůstane v zámku zaseklý nástroj nebo poškodí-li soutěžící zámek v průběhu závodu, bude diskvalifikován.
 • Poškodí-li soutěžící vložku v průběhu závodu, bude diskvalifikován.
 • Soutěžící, kteří již zámky otevřeli, udržují klid a neruší ostatní soutěžící.

Mistrovství v lockpickingu ČR

Mistrovství v lockpickingu ČR v letech 2010 až 2019.

Máme za sebou deset ročníků mistrovství v lockpickingu s mezinárodní účastí. V roce 2019 jsme uspořádali největší lockpickerskou událost na území České republiky a završeli jsme tím svou desetiletou působnost nejen v Čehách, ale propojili jsme síli i se zahraninčními organizacemi, firmami i jednotlivci. Mistrovství v lockpickingu se koná vždy na podzim a od roku 2017 na památku pana Evžena Ivanova, průkopníka a milovníka lockpickingu v Čechách.

Od roku 2020 pořádáme místní turnaje v lockpickingu pro českou komunitu lockpickerů, stále pořádáme pravidelné tréninky nejen pro naší členskou základnu, ale také pro zájemce o lockpicking z široké řady veřejnosti jako sport a koníček!

10. ročník Mistrovství v lockpickingu 2019 – Memorial Evžena Ivanova
9. ročník Mistrovství v lockpickingu 2018
8. ročník Mistrovství v lockpickingu 2017
7. ročník Mistrovství v lockpickingu 2016
6. ročník Mistrovství v lockpickingu 2015
5. ročník Mistrovství v lockpickingu 2014
4. ročník Mistrovství v lockpickingu 2013
3. ročník Mistrovství v lockpickingu 2012
2. ročník Mistrovství v lockpickingu 2011
1. ročník Mistrovství v lockpickingu 2010

UDĚLENÍ TITULU ČESKÝ LOCKPICKER

Titul Český lockpicker udělují rozhodčí závodů na základě chování a výkonů v průběhu celkového mistrovství.

1. místo Jaroslav Coufal Mistr lockpickingu ČR
2. místo Marek Pederzoli 1. Vicemistr lockpickingu ČR
3. místo Karel Burian 2. Vicemistr lockpickingu ČR
4. místo Luděk Sikyta 4. Nejlepší Lockpicker ČR
5. místo Miroslav Buchbauer 5. Nejlepší Lockpicker ČR

SOUTĚŽNÍ DISCIPLÍNY A PRAVIDLA MISTROVSTVÍ V LOCKPICKINGU ČR

VISACÍ ZÁMKY

 • Planžety komerčně dostupné i ručně vyrobené.
 • Napínací nástroje komerčně dostupné i ručně vyrobené.
 • Psací potřeby (tužka a papír).
 • Včasný příchod (minimálně 15 minut před začátkem závodu).
 • Účastník musí mít vlastní sportovní vybavení!
 • Nové, nepoužité visací zámky jsou do soutěže poskytnuty pořadatelem.
 • V závislosti na počtu účastníků se vytvoří kvalifikační skupiny. Skupiny a zasedací pořádek účastníků se losují.
 • Zámky jsou povoleny otvírat pouze v ruce, svěráky a jiné upínací nářadí jsou zakázány!!
 • V každém kole soutěže mají soutěžící na otevření zámku limit pět minut.
 • Ze všech soutěžních kol se soutěžícímu sčítají časy otevření. Za každý otevřený zámek dostane soutěžící jeden bod.
 • Umístění v jednotlivých soutěžních kolech vychází z počtu získaných bodů. Při stejném počtu bodů rozhoduje vždy kratší doba otevření.
 • Z každé kvalifikační skupiny (v závislosti na počtu soutěžících), postupují dva až čtyři nejlepší závodníci do A-finále, následující dva až čtyři soutěžící postupují do B finále. Do finálových skupin postupuje zpravidla 6 – 12 soutěžících.
 • Za každý neotevřený visací zámek je přičteno soutěžícímu 5 trestných minut.
 • Maximální počet soutěžících je 48 dle datumu registrace.
 • Soutěžící si může před startem vyzkoušet napínák v soutěžním zámku, ale nesmí do něho vložit žádnou planžetu ani jiný manipulační nástroj! Při samotném startu nesmí být vložen v zámku ani napínák. V případě opakovaného porušení bude soutěžícímu odečten jeden bod!
 • Zámek se považuje za otevřený, pokud soutěžící uvolní třmen a v otevřeném zámku není vložen žádný nástroj.
 • Soutěžící oznámí úspěšné otevření stiskem tlačítka a zahlášením „Mám“ nebo “Open” a zvednutím ruky, nato mu bude sdělen jeho čas, který si pravdivě poznamená.
 • Pokud při konci soutěžního kola zůstane v zámku zaseklý nástroj nebo poškodí-li soutěžící zámek v průběhu závodu, bude diskvalifikován.
 • Pokud je zámek prokazatelně vadný, může být rozhodčím stažen ze soutěže.
 • Soutěžící, kteří již zámky otevřeli, udržují klid a neruší ostatní soutěžící.
 • Od každého typu zámku jsou poskytnuty tři stejné modely (různé uzávěry), aby tři soutěžní skupiny soutěžily se stejnými modely zámků.
 • Zámky, které jsou příliš jednoduché nebo nebyly v předkolech otevřeny, mohou být ve finále vyměněny.

CYLINDRICKÉ VLOŽKY

 • Planžety komerčně dostupné i ručně vyrobené.
 • Napínací nástroje komerčně dostupné i ručně vyrobené.
 • Svěrák nebo přípravek k upnutí vložky (v případě potřeby).
 • Psací potřeby (tužka a papír).
 • Každý účastník závodu si přinese jednu vlastní cylindrickou vložku a poskytne jí do soutěže. Vložka musí být oboustranná (oba uzávěry stejné) standardní nebo důlková, komerčně dostupná.
 • Včasný příchod (minimálně 15 minut před začátkem závodu).
 • Účastník musí mít vlastní sportovní vybavení.
 • Vaše vlastní donesená cylindrická vložka bude předložena k označení a registraci. Při registraci bude označena otevřená strana vložky.
 • Donesené vložky musejí být nepoškozené, bezchybně funkční a čisté, jinak budou vyřazeny ze soutěže. Pro kontrolu funkčnosti vložky musí být k dispozici i klíč.
 • Pokud je potřeba k otevření donesených vložek nějaké speciální nářadí, musí být tato skutečnost oznámena předem.
 • V závislosti na počtu účastníků se vytvoří kvalifikační skupiny. Skupiny a zasedací pořádek účastníků se losují.
 • Na začátku závodu, musí nejprve každý účastník otevřít svojí donesenou vložku, a to v limitu pěti minut. Pokud to nedokáže, bude ze soutěže vyřazen.
 • Limit na otevření ostatních vložek je v každém soutěžním kole 15 minut.
 • Ze všech soutěžních kol se soutěžícímu sčítají časy otevření. Za každý otevřený zámek dostane soutěžící jeden bod.
 • Na začátku každého kola si účastníci mezi sebou vyměňují vložky, tak aby každý soutěžící v jednotlivých kolech, soutěžil se všemi vložkami od všech účastníků ve své skupině.
 • Časy z jednotlivých kol se sčítají do celkového času.
 • V každé soutěžní skupině vítězí dva až čtyři účastníci s celkovým nejlepším časem, a postupují do A finále. Následující dva až čtyři soutěžící postupují do B finále. Do finálových skupin postupuje zpravidla 6 – 12 soutěžících.
 • Za každou neotevřenou vložku je přičteno soutěžícímu 15 trestných minut.
 • Na konci posledního soutěžního kola překontroluje soutěžící funkčnost své vložky, aby ve finálových kolech byly vložky bezchybné.
 • Vložky přebírají pořadatelé a budou vydány až před začátkem finálových kol.
 • Maximální počet soutěžících je 48 dle datumu registrace.
 • Soutěžící si může před startem vyzkoušet napínací nástroj v soutěžní vložce, ale nesmí do ní vložit žádnou planžetu ani jiný manipulační nástroj.
 • Soutěžící si může vybrat, zda bude vložku otevírat v ruce, nebo si ji upne do svěráku. Vložka však musí být do svěráku upnuta před začátkem závodu.
 • V průběhu závodu může soutěžící libovolně měnit nástroje schválené pro danou kategorii, které potřebuje k otevření vložky.
 • Vložka je považována za otevřenou, pokud byla otočena nejméně o 90 stupňů a není v ní žádný nástroj.
 • Soutěžící oznámí úspěšné otevření stiskem tlačítka a zahlášením „Mám“ nebo “Open” a zvednutím ruky, nato mu bude sdělen jeho čas, který si pravdivě poznamená.
 • Poškodí-li soutěžící vložku v průběhu závodu, bude diskvalifikován.
 • Soutěžící, kteří již zámky otevřeli, udržují klid a neruší ostatní soutěžící.

FREESTYLE

 • Jakékoliv nedestruktivní nástroje, komerčně dostupné i ručně vyrobené.
 • Svěrák nebo přípravek k upnutí vložky (v případě potřeby).
 • Psací potřeby (tužka a papír).
 • Včasný příchod (minimálně 15 minut před začátkem závodu).
 • Účastník musí mít vlastní sportovní vybavení!
 • Nové, nepoužité cylindrické vložky jsou do soutěže poskytnuty pořadatelem.
 • V závislosti na počtu účastníků se vytvoří kvalifikační skupiny. Skupiny a zasedací pořádek účastníků se losují.
 • V každém kole soutěže mají soutěžící na otevření vložky limit pět minut.
 • Ze všech soutěžních kol se soutěžícímu sčítají časy otevření. Za každý otevřený zámek dostane soutěžící jeden bod.
 • Umístění v jednotlivých soutěžních kolech vychází z počtu získaných bodů. Při stejném počtu bodů rozhoduje vždy kratší doba otevření.
 • Z každé kvalifikační skupiny (v závislosti na počtu soutěžících), postupují dva až čtyři nejlepší závodníci do A-finále, následující dva až čtyři soutěžící postupují do B finále. Do finálových skupin postupuje zpravidla 6 – 12 soutěžících.
 • Maximální počet soutěžících je 48 dle datumu registrace.
 • Soutěžící si může před startem vyzkoušet napínací nástroj v soutěžní vložce, ale nesmí do ní vložit žádný jiný manipulační nástroj. Před samotným startem nesmí být ve vložce ani napínák!
 • Soutěžící si může vybrat, zda bude vložku otevírat v ruce, nebo si ji upne do svěráku. Vložka však musí být do svěráku upnuta před začátkem závodu.
 • V průběhu závodu může soutěžící libovolně měnit nástroje, které potřebuje k otevření vložky.
 • Vložka je považována za otevřenou, pokud byla otočena nejméně o 45 stupňů a není v ní žádný nástroj.
 • Soutěžící oznámí úspěšné otevření stiskem tlačítka a zahlášením „Mám“ nebo “Open” a zvednutím ruky, nato mu bude sdělen jeho čas, který si pravdivě poznamená.
 • Poškodí-li soutěžící vložku v průběhu závodu, bude diskvalifikován.Soutěžící, kteří již zámky otevřeli, udržují klid a neruší ostatní soutěžící.
 • Od každého typu cylindrické vložky jsou poskytnuty tři stejné modely (různé uzávěry), aby tři soutěžní skupiny soutěžily se stejnými modely vložek.
 • Vložky, které jsou příliš jednoduché nebo nebyly v předkolech otevřeny, mohou být ve finále vyměněny.

BLESKOVKA

 • Planžety komerčně dostupné i ručně vyrobené.
 • Napínací nástroje komerčně dostupné i ručně vyrobené.
 • Každý účastník závodu si přinese jednu vlastní cylindrickou vložku nebo visací zámek a poskytne jí do soutěže.
 • Včasný příchod (minimálně 15 minut před začátkem závodu).
 • Účastník musí mít vlastní sportovní vybavení!
 • Všichni účastníci utvoří „kruh“ – místa v kruhu jsou losována.
 • V limitu jedné minuty musí každý účastník na začátku soutěže otevřít svoji donesenou vložku. Pokud ji neotevře, vypadává ze hry i se svou vložkou.
 • Poté předá svoji vložku svému sousedovi vpravo. Všichni účastníci mají limit jednu minutu na otevření vložky svého souseda.
 • Poté se vrátí všechny vložky svým majitelům, a ti zkontrolují, zda byla jejich vložka otevřena.
 • Účastníci, kteří nedokázali otevřít vložku svého souseda, vypadávají ze hry.
 • Poté si každý vymění místo se sousedem vpravo a začíná další kolo.
 • Tento postup se opakuje, dokud zůstanou v soutěži pouze tři účastníci.
 • Vložky se otevírají z organizačních důvodů pouze v ruce.
 • Soutěžící si může před startem vyzkoušet napínací nástroj v soutěžní vložce, ale nesmí do ní vložit žádnou planžetu ani jiný manipulační nástroj.
 • Maximální počet soutěžících je 48 dle datumu registrace.
 • Pokud některý z účastníků obdrží znovu stejnou vložku, bude tato vložka nahrazena náhodně za jinou z rezervy pořadatelů.
 • Vložka je považována za otevřenou, pokud byla otočena o 90 stupňů a není v ní žádný nástroj.

TREZORY – MECHANICKÉ ZÁMKY

 • Jakékoliv nedestruktivní a dekódovací nástroje (komerčně dostupné i ručně vyrobené).
 • Psací potřeby (tužka a papír).
 • Včasný příchod (minimálně 15 minut před začátkem závodu).
 • Účastník musí mít vlastní sportovní vybavení!
 • Trezorové zámky bezpečnostní třídy A jsou do soutěže poskytnuty pořadatelem (MAUER 73042, MAUER 71071, MAUER 71111, STUV 4.19.92, CAWI OPTIMA 2648, CAWI 2618, SECU S 1000).
 • Soutěží se po dvojicích, v závislosti na počtu účastníků se vytvoří zasedací pořádek dle losování.
 • Zámky budou připraveny v rámu simulující trezorové dveře.
 • V každém kole soutěže mají soutěžící na otevření zámku limit třicet minut.
 • Ze všech soutěžních kol se soutěžícímu sčítají časy otevření. Za každý otevřený zámek dostane soutěžící jeden bod.
 • Za každý neotevřený trezorový zámek je přičteno soutěžícím 30 trestných minut.
 • Umístění v jednotlivých soutěžních kolech vychází z počtu získaných bodů. Při stejném počtu bodů rozhoduje vždy kratší doba otevření.
 • Maximální počet soutěžících je 28 dle datumu registrace.
 • Soutěžící nesmí vyzkoušet žádný nástroj před startem v soutěžním zámku. V případě opakovaného porušení bude soutěžícímu odečten jeden bod!
 • Zámek se považuje za otevřený, pokud bude otevřena závora zámku. Pokud je zámek dvouzápadový, tak musí být otevřeny oba dva západy.
 • Úspěšné otevření zámku oznámí soutěžící nahlas slovem „MÁM“ a zvednutím ruky, nato mu bude sdělen jeho čas, který si pravdivě poznamená.
 • Pokud při konci soutěžního kola zůstane v zámku zaseklý nástroj nebo poškodí-li soutěžící zámek v průběhu závodu, bude diskvalifikován.
 • Pokud je zámek prokazatelně vadný, může být rozhodčím stažen ze soutěže.
 • Soutěžící, kteří již zámky otevřeli, udržují klid a neruší ostatní soutěžící.

TREZORY – MECHANICKÝ KOMBINAČNÍ ZÁMEK

 • Lupa, mechanická rafička a pomocný štítek.
 • Psací potřeby (tužka a papír).
 • Jsou přísně zakázány mechanické a elektronické nástroje.
 • Včasný příchod (minimálně 15 minut před začátkem závodu).
 • Trezorové kombinační zámky jednoho výrobce budou poskytnuty pořadatelem.
 • Všechny trezorové kombinační zámky budou nastaveny na jeden číselný kód.
 • Zámky budou připraveny v rámu simulující trezorové dveře.
 • V závislosti na počtu účastníků se vytvoří zasedací pořádek dle losování a samotná soutěž má jedno kolo.
 • Na otevření trezorového kombinačního zámku je časový limit 60 minut.
 • Hodnotí se doba otevření.
 • Maximální počet soutěžících je 28 dle datumu registrace.
 • Zámek se považuje za otevřený, pokud bude otevřena závora zámku.
 • Úspěšné otevření zámku oznámí soutěžící nahlas slovem „MÁM“ a zvednutím ruky, nato mu bude sdělen jeho čas, který si pravdivě poznamená.

IMPRESSIONING

 • Svěrák nebo přípravek k upnutí vložky (nutný).
 • Pilník pro pilování klíče (nutný).
 • Držák na klíče (nutný).
 • Lupa nebo jiné optické pomůcky (volitelné).
 • Pomůcky pro značkování klíče (volitelné).
 • Posuvné měřidlo, či jiné měřidlo hloubky zářezu (volitelné).
 • Psací potřeby (tužka a papír).
 • Včasný příchod (minimálně 15 minut před začátkem závodu).
 • Účastník musí mít vlastní sportovní vybavení!
 • Maximální počet soutěžících je 28 dle datumu registrace.
 • Minimální vzdálenost mezi závodníky musí být alespoň 1 metr.
 • V závislosti na počtu účastníků se vytvoří zasedací pořádek dle losování. Samotná soutěž má jedno předkolo a několik finálových kol A a B.
 • Není dovoleno používat planžety ani jiné nástroje k otevření vložky, či dekódování klíče.
 • Není dovoleno při soutěži napínat vložku (například za palec pomocí svěráku).
 • Před zahájením kažkého není dovoleno nijak manipulovat s cylindrem, je možné jej pouze upnout do svěráku. Také je povoleno upnout odlitek do držáku.
 • Množství použitých odlitků není omezeno.
 • Vložka je považována za otevřenou, pokud je válec otočen alespoň o 90 stupňů.
 • Soutěžící oznámí úspěšné otevření stiskem tlačítka a zahlášením „Mám“ nebo “Open” a zvednutím ruky, nato mu bude sdělen jeho čas, který si pravdivě poznamená.
 • Po otevření vložky zůstane klíč uvnitř až do konce soutěžního kola.
 • V průběhu je možné otočit vložku a zkusit otevřít druhou stranu.
 • Jakékoliv pomůcky pro značení odlitku je možné použít až po startu.
 • Na otevření cylindrické vložky v předkole je časový limit 40 minut a ve finále 20 min.
 • Každý závodník dostane cylindrickou vložku a nové odlitky klíčů.
 • Uzávěr je ve všech cylindrických vložkách v předkole stejný.
 • Prvních 4-6 soutěžících, kteří otevřou cylindrickou vložku, se kvalifikuje do finále A, dalších 4-6 soutěžících do finále B, ostatní vypadávají ze soutěže.
 • Počty postupujících záleží na počtu přihlášených závodníků a bude upřesněn před startem závodu.
 • Ve finálových kolech mají soutěžící 20 minut na otevření každého zámku.
 • Vložky mají rozdílný uzávěr, obtížnost zámků ve finále A bude vyšší než ve finále B.
 • Vložky jsou na začátku rozlosovány mezi soutěžící.
 • Za každou otevřenou vložku získává soutěžící bod.
 • Výherní pořadí bude určeno počtem bodů. V případě stejného počtu bodů rozhoduje celková doba otevření.
 • Před předáním zámků rozhodčí posbírají použité odlitky klíčů.

NAŠI SPONZOŘI MISTROVSTVÍ V LOCKPICKINGU 2019

PARTNEŘI MISTROVSTVÍ

DALŠÍ INFORMACE

KONTAKT

Akce 2021

V tuto chvíli nejsou k dispozici žádné nadcházející akce.

Novinky – blog