Pozvánka a informace k IX. Mistrovství v lockpickingu ČR 2018

POZVÁNKA A INFORMACE O MISTROVSTVÍ V LOCKPICKINGU ČR 2018

Asociace českých lockpickerů letos pořádá již 9. ročník soutěže, na který Vás srdečně zveme. Tento rok se bude konat o víkendu ve dnech 19.-21. října 2018 na Nové Živohošti. Přijeďte poměřit své schopnosti nebo se jen dobře pobavit s přáteli nejen z Česka, ale i Německa, Maďarska, Rakouska a dalších zemí. Z letitých zkušeností víme, že většina závodníků přijíždí již v pátek ve večerních hodinách. Probíhají nejen přípravy, ale také mezinárodní trénink. Někteří lockpickeři (ti ze zahraničí) se s našimi lockpickery neviděli celý rok, tak probíhá i dlouhá konverzace do ranních hodin. V sobotu v den závodu probíhá registrace všech závodníků od 9:00 do 9:30 hodin, rozhodčí soutěže mají právo nepřijmout registraci od soutěžících, kteří nepřijedou včas a řádně se neomluví. Celá soutěž se řídí dle platných pravidel a rozhodčí mistrovství dbají na dodržování těchto pravidel. Soutěží se ve čtyřech disciplínách, a to otevírání visacích zámků, otevírání cylindrický vložek, freestyle a bleskovka.

V disciplíně otevírání visacích zámků se soutěžící snaží planžetami v ruce otevřít visací zámky dodané pořadateli – na každý zámek je časový limit 5 minut. V disciplíně otevírání cylindrických vložek se soutěžící snaží planžetami otevřít zámky v limitu 15 minut. Do této disciplíny dodávají zámky soutěžící. Každý soutěžící dodá do soutěže jednu neupravenou oboustrannou cylindrickou vložku, kterou musí před začátkem soutěže otevřít planžetami v limitu 5 min, jinak ze soutěže vypadává. V disciplíně freestyle se otevírají cylindrické vložky dodané pořadateli v časovém limitu 5 minut s využitím libovolných nedestruktivních metod. Tři výše zmíněné disciplíny jsou rozděleny na dvě části. První částí je předkolo, ve kterém mezi sebou lockpickeři soutěží v náhodně rozlosovaných skupinách. Z předkol mohou soutěžící postoupit do finále A nebo B podle počtu otevřených zámků a časů otevření. Časový limit na otevření zámků je ve finále stejný jako v předkolech. Disciplína bleskova, jak už název naznačuje, je velmi rychlou soutěžní disciplínou. Zámky do bleskovky poskytují soutěžící. Soutěžící mají časový limit jedné minuty na otevření zámku (jako první otevírají svůj zámek), pokud neotevřou, tak vypadávají. Vítězí poslední tři nejlepší. Celá akce je podporována řadou firem nejen z oboru, tyto firmy do soutěže poskytují soutěžní zámky a také plnohodnotné ceny od planžet po sejfy. V rámci soutěže jsou vyhodnocovány výsledky za každou soutěžní disciplínu zvlášť dle platných pravidel, na jejichž dodržování dohlíží rozhodčí. Mimo jednotlivé disciplíny je také vyhodnocen titul Český Lockpicker, který je pouze pro soutěžící z ČR.

Více informací získáte na facebookové stránce @czechlockpickers nebo údálosti FB události.

Bližší informace o 9. ročníku:

 • Ubytování po celý víkend (pátek – neděle) stojí pro 1 osobu 880 CZK včetně plné penze, chatky jsou pro 2 až 5 osob.
 • Startovné pro závodníky je 300 CZK za celý závod a pro členy ACL je startovné 150 CZK.

Co si vzít sebou:

 • Planžety a napínáky – komerční, nebo doma vyrobené
 • Cylindrickou vložku do soutěže (funkční, nemodifikovaná, ideálně nová, nebo v dobrém stavu) – otevření do 5 min
 • Zámek pro disciplínu bleskovka – otevření do 1 minuty

Volitelné vybavení:

 • Tužka a papír
 • Svěrák nebo jiný nástroj pro upnutí vložky (povolen v disciplínách otevírání cylindrických vložek a freestyle)
 • Elektropick, či jiné nástroje pro disciplínu freestyle

Místo konání soutěže:

Tým lockpickerů z Evropy na loňském ročníku 2017

Tým lockpickerů z Evropy na loňském ročníku 2017

PŘEDBĚŽNÝ HARMONOGRAM SOUTĚŽE

PRAVIDLA SOUTĚŽE

1) VISACÍ ZÁMKY

Každé mistrovství lockpickingu začíná soutěžní disciplínou “Visací zámky”.

Sportovní vybavení

 • Planžety komerčně dostupné i ručně vyrobené.
 • Napínací nástroje komerčně dostupné i ručně vyrobené.
 • Psací potřeby (tužka a papír).

Podmínky

 • Včasný příchod (minimálně 15 minut před začátkem závodu).
 • Účastník musí mít vlastní sportovní vybavení!

Pravidla soutěže

 • Nové, nepoužité visací zámky jsou do soutěže poskytnuty pořadatelem.
 • V závislosti na počtu účastníků se vytvoří kvalifikační skupiny. Skupiny a zasedací pořádek účastníků se losují.
 • Zámky si soutěžící vylosují v uzavřených obálkách.
 • Zámky jsou povoleny otvírat pouze v ruce, svěráky a jiné upínací nářadí jsou zakázány!!
 • V každém kole soutěže mají soutěžící na otevření zámku limit pět minut.
 • Ze všech soutěžních kol se soutěžícímu sčítají časy otevření. Za každý otevřený zámek dostane soutěžící jeden bod.
 • Umístění v jednotlivých soutěžních kolech vychází z počtu získaných bodů. Při stejném počtu bodů rozhoduje vždy kratší doba otevření.
 • Z každé kvalifikační skupiny (v závislosti na počtu soutěžících), postupují dva až čtyři nejlepší závodníci do A-finále, následující dva až čtyři soutěžící postupují do B finále. Do finálových skupin postupuje zpravidla 6 – 12 soutěžících.
 • Za každou neotevřenou vložku je přičteno soutěžícímu 5 trestných minut.

Více informací

 • Soutěžící si může před startem vyzkoušet napínák v soutěžním zámku, ale nesmí do něho vložit žádnou planžetu ani jiný manipulační nástroj! Při samotném startu nesmí být vložen v zámku ani napínák. V případě opakovaného porušení bude soutěžícímu odečten jeden bod!
 • Zámky se otevírají pouze v ruce. Není povoleno upínat zámky do svěráku!
 • Zámek se považuje za otevřený, pokud soutěžící uvolní třmen a v otevřeném zámku není vložen žádný nástroj.
 • Úspěšné otevření zámku oznámí soutěžící nahlas slovem „MÁM“ a zvednutím ruky, nato mu bude sdělen jeho čas, který si pravdivě poznamená.
 • Pokud při konci soutěžního kola zůstane v zámku zaseklý nástroj nebo poškodí-li soutěžící zámek v průběhu závodu, bude diskvalifikován.
 • Pokud je zámek prokazatelně vadný, může být rozhodčím stažen ze soutěže.
 • Soutěžící, kteří již zámky otevřeli, udržují klid a neruší ostatní soutěžící.

Poznámka

 • Od každého typu zámku jsou poskytnuty tři stejné modely (různé uzávěry), aby tři soutěžní skupiny soutěžily se stejnými modely zámků.
 • Zámky, které jsou příliš jednoduché nebo nebyly v předkolech otevřeny, mohou být ve finále vyměněny.

2) BLESKOVKA

Druhou sportovní disciplínou je vždy “Bleskovka”.

Sportovní vybavení

 • Planžety komerčně dostupné i ručně vyrobené.
 • Napínací nástroje komerčně dostupné i ručně vyrobené.

Podmínky

 • Každý účastník závodu si přinese jednu vlastní cylindrickou vložku a poskytne jí do soutěže.
 • Včasný příchod (minimálně 15 minut před začátkem závodu).
 • Účastník musí mít vlastní sportovní vybavení!

Pravidla soutěže

 • Všichni účastníci utvoří „kruh“ – místa v kruhu jsou losována.
 • V limitu jedné minuty musí každý účastník na začátku soutěže otevřít svoji donesenou vložku. Pokud ji neotevře, vypadává ze hry i se svou vložkou.
 • Poté předá svoji vložku svému sousedovi vpravo. Všichni účastníci mají limit jednu minutu na otevření vložky svého souseda.
 • Poté se vrátí všechny vložky svým majitelům, a ti zkontrolují, zda byla jejich vložka otevřena.
 • Účastníci, kteří nedokázali otevřít vložku svého souseda, vypadávají ze hry.
 • Poté si každý vymění místo se sousedem vpravo a začíná další kolo.
 • Tento postup se opakuje, dokud zůstanou v soutěži pouze tři účastníci.
 • Vložky se otevírají z organizačních důvodů pouze v ruce.
 • Soutěžící si může před startem vyzkoušet napínací nástroj v soutěžní vložce, ale nesmí do ní vložit žádnou planžetu ani jiný manipulační nástroj.

Více informací

 • Pokud některý z účastníků obdrží znovu stejnou vložku, bude tato vložka nahrazena náhodně za jinou z rezervy pořadatelů.
 • Vložka je považována za otevřenou, pokud byla otočena o 90 stupňů a není v ní žádný nástroj.

3) CYLINDRICKÉ VLOŽKY

Třetí disciplínou je soutěž v otevření cylindrických vložkách.

Sportovní vybavení

 • Planžety komerčně dostupné i ručně vyrobené.
 • Napínací nástroje komerčně dostupné i ručně vyrobené.
 • Svěrák nebo přípravek k upnutí vložky (v případě potřeby).
 • Psací potřeby (tužka a papír).

Podmínky

 • Každý účastník závodu si přinese jednu vlastní cylindrickou vložku a poskytne jí do soutěže. Vložka musí být oboustranná (oba uzávěry stejné) standardní nebo důlková, komerčně dostupná.
 • Včasný příchod (minimálně 15 minut před začátkem závodu).
 • Účastník musí mít vlastní sportovní vybavení.

Pravidla soutěže

 • Vaše vlastní donesená cylindrická vložka bude předložena k označení a registraci. Při registraci bude označena otevřená strana vložky.
 • Donesené vložky musejí být nepoškozené, bezchybně funkční a čisté, jinak budou vyřazeny ze soutěže. Pro kontrolu funkčnosti vložky musí být k dispozici i klíč.
 • Pokud je potřeba k otevření donesených vložek nějaké speciální nářadí, musí být tato skutečnost oznámena předem.
 • V závislosti na počtu účastníků se vytvoří kvalifikační skupiny. Skupiny a zasedací pořádek účastníků se losují.
 • Na začátku závodu, musí nejprve každý účastník otevřít svojí donesenou vložku, a to v limitu pěti minut. Pokud to nedokáže, bude ze soutěže vyřazen.
 • Limit na otevření ostatních vložek je v každém soutěžním kole 15 minut.
 • Ze všech soutěžních kol se soutěžícímu sčítají časy otevření. Za každý otevřený zámek dostane soutěžící jeden bod.
 • Na začátku každého kola si účastníci mezi sebou vyměňují vložky, tak aby každý soutěžící v jednotlivých kolech, soutěžil se všemi vložkami od všech účastníků ve své skupině.
 • Časy z jednotlivých kol se sčítají do celkového času.
 • V každé soutěžní skupině vítězí dva až čtyři účastníci s celkovým nejlepším časem, a postupují do A finále. Následující dva až čtyři soutěžící postupují do B finále. Do finálových skupin postupuje zpravidla 6 – 12 soutěžících.
 • Za každou neotevřenou vložku je přičteno soutěžícímu 15 trestných minut.
 • Na konci posledního soutěžního kola překontroluje soutěžící funkčnost své vložky, aby ve finálových kolech byly vložky bezchybné.
 • Vložky přebírají pořadatelé a budou vydány až před začátkem finálových kol.

Více informací

 • Soutěžící si může před startem vyzkoušet napínací nástroj v soutěžní vložce, ale nesmí do ní vložit žádnou planžetu ani jiný manipulační nástroj.
 • Soutěžící si může vybrat, zda bude vložku otevírat v ruce, nebo si ji upne do svěráku. Vložka však musí být do svěráku upnuta před začátkem závodu.
 • V průběhu závodu může soutěžící libovolně měnit nástroje schválené pro danou kategorii, které potřebuje k otevření vložky.
 • Vložka je považována za otevřenou, pokud byla otočena nejméně o 90 stupňů a není v ní žádný nástroj.
 • Úspěšné otevření vložky oznámí soutěžící nahlas slovem „MÁM“ a zvednutím ruky, nato mu bude sdělen jeho čas, který si pravdivě poznamená.
 • Poškodí-li soutěžící vložku v průběhu závodu, bude diskvalifikován.
 • Soutěžící, kteří již zámky otevřeli, udržují klid a neruší ostatní soutěžící.

4) FREE STYLE

Závěrečnou soutěžní disciplínou je “Freestyle”.

Sportovní vybavení 

 • Jakékoliv nedestruktivní nástroje, komerčně dostupné i ručně vyrobené.
 • Svěrák nebo přípravek k upnutí vložky (v případě potřeby).
 • Psací potřeby (tužka a papír).

Podmínky

 • Včasný příchod (minimálně 15 minut před začátkem závodu).
 • Účastník musí mít vlastní sportovní vybavení!

Pravidla soutěže

 • Nové, nepoužité cylindrické vložky jsou do soutěže poskytnuty pořadatelem.
 • V závislosti na počtu účastníků se vytvoří kvalifikační skupiny. Skupiny a zasedací pořádek účastníků se losují.
 • Vložky si soutěžící vylosují v uzavřených obálkách.
 • V každém kole soutěže mají soutěžící na otevření vložky limit pět minut.
 • Ze všech soutěžních kol se soutěžícímu sčítají časy otevření. Za každý otevřený zámek dostane soutěžící jeden bod.
 • Umístění v jednotlivých soutěžních kolech vychází z počtu získaných bodů. Při stejném počtu bodů rozhoduje vždy kratší doba otevření.
 • Z každé kvalifikační skupiny (v závislosti na počtu soutěžících), postupují dva až čtyři nejlepší závodníci do A-finále, následující dva až čtyři soutěžící postupují do B finále. Do finálových skupin postupuje zpravidla 6 – 12 soutěžících.

Více informací

 • Soutěžící si může před startem vyzkoušet napínací nástroj v soutěžní vložce, ale nesmí do ní vložit žádný jiný manipulační nástroj. Před samotným startem nesmí být ve vložce ani napínák!
 • Soutěžící si může vybrat, zda bude vložku otevírat v ruce, nebo si ji upne do svěráku. Vložka však musí být do svěráku upnuta před začátkem závodu.
 • V průběhu závodu může soutěžící libovolně měnit nástroje, které potřebuje k otevření vložky.
 • Vložka je považována za otevřenou, pokud byla otočena nejméně o 45 stupňů a není v ní žádný nástroj.
 • Úspěšné otevření vložky oznámí soutěžící nahlas slovem „MÁM“ a zvednutím ruky, nato mu bude sdělen jeho čas, který si pravdivě poznamená.
 • Poškodí-li soutěžící vložku v průběhu závodu, bude diskvalifikován.
 • Soutěžící, kteří již zámky otevřeli, udržují klid a neruší ostatní soutěžící.

Poznámka

 • Od každého typu cylindrické vložky jsou poskytnuty tři stejné modely (různé uzávěry), aby tři soutěžní skupiny soutěžily se stejnými modely vložek.
 • Vložky, které jsou příliš jednoduché nebo nebyly v předkolech otevřeny, mohou být ve finále vyměněny.

KONTAKT

Akce 2021

V tuto chvíli nejsou k dispozici žádné nadcházející akce.

Novinky – blog