ANKETA – Lockpicking a já

Prosím, vyplňte krátký formulář, který slouží pouze pro získání informací o lidech, kteří se věnují lockpickingu. Za jeho vyplnění děkujeme!

ZÁKLADNÍ INFORMACE
ženamuž


méně než 18 let18 - 29 let30 - 39 let40 - 49 let50 - 59 let60 +OTÁZKY A ODPOVĚDI


méně než 1 rok1 až 2 roky2 až 5 let5 až 10 letvíce než 10 let


každý denpárkrát za týdenpárkrát za měsícnáhodou, když se k tomu dostanunemám na to časjiná odpověď


méně než 1010 až 5050 až 100100 až 300více než 300jiná odpověď


méně než 1010 až 5050 až 100100 až 300více než 300jiná odpověď
AnoNe


AnoNe


AnoNe


Jednalo by se o soutěž z pohodlí domova, jen by byla potřeba mít na svém PC kameru a mikrofon.
AnoNe


AnoNe


AnoNeSouhlasím s podmínkami zpracováním osobních údajů uvednými níže.

Podmínky zpracování osobních údajů

Odesláním tohoto formuláře potvrzuji, že souhlasím se zpracováváním údajů uvedených ve formuláři v souvislosti s touto anketou. Osobní údaje budou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ve smyslu článku 13 a 14 Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR) Vás informujeme, že organizace Asociace českých lockpickerů z.s., IČ: 22875328, se sídlem Luční 857, 356 01 Sokolov, jakožto správce osobních údajů, zpracovává vaše osobní údaje, tj. osobní údaje fyzických osob nebo osobní údaje fyzických osob jednajících nebo zastupujících právnické osoby (zaměstnanci, členové statutárních a jiných orgánů). Účely zpracování jsou zejména: evidence kontaktů v systému správce, provádění marketingových činností (výlučně přímý marketing) ohledně služeb a produktů správce, nabídky obchodního vztahu, jednání o smluvním vztahu, identifikace subjektů údajů a komunikace. Vaše osobní údaje nebudou předávány jinému správci. Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí. Osobní údaje budou uchovávány v databázi v elektronickém systému správce. Ohledně Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování a profilování. Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu 36 měsíců od jejich poskytnutí nebo získání. Subjekt údajů má právo na přístup ke svým údajům za účelem kontroly a pořízení jejich kopie. Má právo na opravu svých osobních údajů, omezení zpracování, uplatnění námitky, vymazání údajů po skončení zpracování. Má právo podat stížnost dozorovému orgánu (Úřadu na ochranu osobních údajů), pokud by nakládání s osobními údaji bylo v rozporu s právními předpisy. Kontaktní údaje správce ohledně osobních údajů jsou: Asociace českých lockpickerů z.s., Luční 857, 356 01 Sokolov, e-mail: info@lockpicking.team tel.: +420 776 147 625.