Security Session conference 2018 FIT VUT Brno

V sobotu 7. dubna 2018 se konala nekomerční konference v Brně Security Session conference 2018 a my měli možnost se stát partnerem této akce. Tato konference je zaměřená převážně na novinky a aktuální problémy v oblasti bezpečnosti mobilních a informačních technologií. V dopoledních hodinách se konala přednáška na téma lockpicking, kdy při skoro plné aule studentů si vzal slovo nás člen ACL. Než začal seznamovat všechny zúčastněné s terminologií lockpickingu, používanými metodami a nástroji aj., tak všem posluchačům zdůraznil náš etický kodex. A to, že otevíráme pouze vlastní zámky, nebo zámky u kterých na to máme explicitní povolení jejich majitele. Nikdy neotevíráme zámky, které slouží k zabezpečení nemovitostí nebo majetku. Nezveřejňujeme informace, u kterých je riziko zneužití pro ilegální činnost.

Po ukončení přednášky jsme zašli na výborný oběd do vzdálené restaurace a načerpali síly na odpolední workshop. Náš tým ACL ukázal studentům FIT VUT v Brně praktické otevírání cylindrické vložky a visacího zámku planžetami či elektropickem, každý účastník si mohl vyzkoušet lockpicking. Dále si každý mohl vyzkoušet dynamickou metodu bumping. Bonusem workshopu byla ukázka nedestruktivního otevření trezorového zámku, jeho terminologie a ukázka rozložení trezorového zámku. Za ACL se účastnili Nikol Ivanovová, Jana Jelínková, Jaroslav Coufal, Petr Wittner, Marek Pederzoli, Jan Hanák, Boris Mahdal a Roman Hora.

FOTOGALERIE