Již se můžete registrovat do Soutěže v lockpickingu CZ&SK 2020

Srdečně Vás zveme na první ročník Soutěže v lockpickingu CZ&SK 2020, která se bude konat v sobotu dne 24.10.2020 v Praze (mapa konání akce). Již od roku 2010 jsme pořádali 10 ročníků mistrovství v lockpickingu s mezinárodní účastí, ale teď je konečně čas poměřit síly pouze mezi Čechy a Slováky! Budou pouze 2 soutěžní disciplíny! ❌ Lockpicking visacích zámků & cylindrických vložek ❌ Royal lockpicking cylindrických vložek

Soutěžit mohou pouze Češi a Slováci ve věku 18+, může být chtěno při registraci doložení dokladu (občanský průkaz, řidičský průkaz – legitimace s fotografií, doklad o pobytu), registrační poplatek do soutěže je 300 Kč/12€, který se platí na místě. Z organizačních důvodů je nutné vyplnit registrační formulář lockpickerů do závodu. V místě konání je penzion a výborná restaurace Šimanda, nezapomeňte si rezervovat svůj pokoj na jejich webu zde.

Více informací a pravidla o soutěži naleznete zde.

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

*povinné pole

*povinné pole

*povinné pole

*povinné pole

*povinné pole


Nechci soutěžitLockpicking visacích zámků & cylindrických vložekRoyal lockpicking cylindrických vložek

*povinné pole


Potvrzuji, že jsem plnoletý a beru na vědomí, že rezervace je závazná.
Odesláním formuláře souhlasím se zasláním změn a jiných informací ohledně soutěže v lockpickingu.
Souhlasím s podmínkami zpracováním osobních údajů uvednými níže.

Podmínky zpracování osobních údajů

Odesláním tohoto formuláře potvrzuji, že souhlasím se zpracováváním údajů uvedených ve formuláři v souvislosti s vytvořením a tiskem legitimace na 10. ročníku Mistrovství v lockpickingu 2019, výsledkových listinách, diplomech a osvědčeních. Osobní údaje budou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ve smyslu článku 13 a 14 Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR) Vás informujeme, že organizace Asociace českých lockpickerů z.s., IČ: 22875328, se sídlem Luční 857, 356 01 Sokolov, jakožto správce osobních údajů, zpracovává vaše osobní údaje, tj. osobní údaje fyzických osob nebo osobní údaje fyzických osob jednajících nebo zastupujících právnické osoby (zaměstnanci, členové statutárních a jiných orgánů).

Osobní údaje mohou být v rozsahu: jméno, příjmení, titul, pracovní, pozice, místo podnikání, adresa bydliště, IČO, DIČ, číslo bankovního účtu, telefonní číslo, emailová adresa, ID poštovní datové schránky, podpis. Osobní údaje získáváme od subjektů údajů nebo z veřejných zdrojů.  Právním základem zpracování osobních údajů je podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR: nezbytnost pro účely oprávněných zájmů správce. Účely zpracování jsou zejména: evidence kontaktů v systému správce, provádění marketingových činností (výlučně přímý marketing) ohledně služeb a produktů správce, nabídky obchodního vztahu, jednání o smluvním vztahu, identifikace subjektů údajů a komunikace.

Vaše osobní údaje nebudou předávány jinému správci. Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí. Osobní údaje budou uchovávány v databázi v elektronickém systému správce. Ohledně Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování a profilování. Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu 36 měsíců od jejich poskytnutí nebo získání.

Subjekt údajů má právo na přístup ke svým údajům za účelem kontroly a pořízení jejich kopie. Má právo na opravu svých osobních údajů, omezení zpracování, uplatnění námitky, vymazání údajů po skončení zpracování. Má právo podat stížnost dozorovému orgánu (Úřadu na ochranu osobních údajů), pokud by nakládání s osobními údaji bylo v rozporu s právními předpisy. Kontaktní údaje správce ohledně osobních údajů jsou: Asociace českých lockpickerů z.s., Luční 857, 356 01 Sokolov, e-mail: info@lockpicking.team tel.: +420 776 147 625.

KONTAKT

Akce 2020

  1. Soutěž v lockpickingu CZ&SK Praha 2020

    Říjen 24 @ 9:00 - 19:30

Novinky – blog