LOCKPICKING, vol. 01

LOCKPICKING A ETICKÝ KODEX LOCKPICKERŮ

Lockpicking je nedestruktivní překonávání zámků a zámkových systémů bez originálního klíče. Nezahrnuje pouze manipulaci s mechanismem zámku pomocí planžet, ale také k němu patří metoda impressioningu a ote­vírání pomocí dekodérů nebo jiných speciálních nástrojů. Využívá se nejen v rámci zámečnické profese, ale může být i koníčkem či sportovní disciplínou. V zahraničí je sportovní lockpicking nazýván Locksport. Provozují ho lidé různých profesí, od zá­mečníků přes studenty až po lékaře, bankéře či vědce. Pro mnohé je to relaxace od stresu v práci nebo odpočinek po fyzické ná­maze. Locpicking má mnoho společného s ře­šením hlavolamů, zdokonaluje manuální zručnost a pomáhá trénovat mozek. Lidé, kteří pro­vozují lockpicking jako sport a hobby, se nazývají lockpickeři.

Počty lockpickerů stále narůstají a mo­mentálně dosahují několik set tisíc. Ve světe je mnoho lockpickerských organizací. Tou nejznámější je TOOOL celým názvem The Open Organisation Of Lockpickers (Otevřená organizace lockpickerů) pocházející z Holandska a s pobočkami v USA, Anglii aj. Dále existuje německá organizace SSDeV nebo česká organizace Asociace Českých Lockpickerů.

„Lockpicking jako umění, kdy se otevírá zámek bez klíče!“ 

Ve většině zemí včetně ČR je vlastnictví nástrojů pro lockpicking dovoleno, pokud tyto nástroje nepoužijí lidé k ilegální aktivitě. V některých státech je povo­leno nástroje vlastnit, ale je zakázáno je skrytě nosit, v některých je zakázáno i vlastnictví nástrojů.

Někdy se veřejnost ptá, zda nepomáhají lockpickeři zveřejňováním informací o otevření zámku zlodějům či neoprávně­nému zneužití. Odpověď zní ne, protože zloději prakticky nepoužívají nedestruktivní nástroje, upřednostňují rychlé a jednoduché destruktivní me­tody. Zveřejnění bezpečnostních slabin vede k jejich rychlejšímu odstranění ve výrobě, proto organi­zace lockpickerů často spolupracují s výrobci zámků. Ve všech oblastech zabezpečení je zodpovědné zve­řejnění informací („Responsible full disclosure“) vždy lepší než pocit falešného bezpečí dosaženého mlžením a desinformacemi („Security through obscu­rity“) od výrobců a nečestných/neinformovaných prodejců.

Etický kodex komunit lockpickerů zahrnuje tři základní pravidla. Ote­vírají pouze vlastní zámky nebo zámky, u kterých mají explicitní povolení jejich majitele. Nikdy neote­vírají zámky, které slouží k zabezpečení nemovitostí nebo majetku.  Nezveřejňují informace, u kterých je riziko zneužití pro ilegální činnost.

POČÁTKY LOCKPICKINGU

Lockpicking není novodobý koníček a sportovní disciplína, ale píše svou historii již v 18. – 19. století, kdy byla vyhlášena první lockpickerská výzva. Stalo se poté, kdy v roce 1784 inovátor a vynálezce Joseph Bramah vy­tvořil svůj první zámek a založil firmu. Bramahovy zámky se výrazně lišily od zámků Roberta Barrona a Alfreda Charlese Chubba. Z dnešního pohledu se blíží moderním zámkům trubkovým. V roce 1790 v Londýně J. Bramah vyhlásil první lockpickerskou výzvu: Kdo dokáže otevřít jeho zámek nebo vyrobí nástroj, pomocí kterého se zámek otevře bez poškození, ten dostane odměnu 200 Guinejí. Doba trvání této výzvy je někdy nazývána obdobím perfektního zabezpečení. Toto období trvalo několik desetiletí, kdy jej ukončil Alfred Charles Hobbs, který zámek otevřel v roce 1851 za 16 dní, celkově 51 hodin čistého času.

NOVODOBÝ POHLED NA LOCKPICKING

Doba informačních technologií zcela změnila pohled na všechny zabezpečovací systémy. Získávat informace o fungování zámků, od jednoduchých po ty nejkomplexnější, bylo v minulosti velmi komplikované a časově náročné. Lockpickingu se tehdy věnovalo jen velmi málo lidí, většinou jednotlivci z oboru nebo malé izolované skupiny. V současné době je situace úplně jiná, většina informací je na dosah ruky a jen několika kliknutí myší dělí kohokoliv od vstupu do fascinujícího světa překonávání mechanických zámků. Z lockpickingu se stala plnohodnotná spor­tovní disciplína a koníček, kterému se začaly věnovat desetitisíce lidí z různých profesí po celém světě. Internet také usnadňuje spolupráci a sdílení zkušeností. Souhrnné znalosti a schopnosti lockpickerských organizací a komunit čím dál tím více převyšují schopnosti jednotlivých specialistů v oboru. Lockpicking se stává hybnou silou vývoje nových zámkových systémů a lze očekávat, že tento trend v budoucnu bude hodně sílit. Výrobci, kteří nebudou v kontaktu s tímto vývojem, budou v důsledku toho dost pozadu v konkurenčním boji.

ASOCIACE ČESKÝCH LOCKPICKERŮ

Asociace český lockpickerů (ACL) je dobrovolná a nezávislá organizace zabývající se lockpickingem. ACL vznikla již v roce 2010, od té doby pořádala jako jediná organizace v ČR osm ročníků soutěže v lockpickingu s mezinárodní účastí. V posledních dvou letech s nástupem nového vedení se věnuje nejen lektorské činnosti na vysokých školách (FIT ČVUT Praha, FIT VUT Brno), kde se zaměřuje na osobní bezpečnost studentů, ale již se účastnila ELF Con­vention 2017 v Praze, obou ročníků Lockfestu v Karlových Varech. Letošní ročník se chystají členové ACL navštívit nejen jako pořadatelé, ale také jako lektoři odborného semináře. Na začátku tohoto roku začala domácí liga lockpickingu pod hlavičkou ACL, kde momentálně soutěží 15 lockpickerů z celé České republiky, mezi kterými putují zámky, bodují se výsledky a metody otevření. V letošním roce ACL spustila projekt pod názvem „Letní škola lockpickingu“ formou video prezentací ve dvou jazykových verzích. Zahrnuje témata od historie zámků po nové trendy v zabezpečení majetku. Videa o otevření cylindrických vložek a visacích zámcích pravidelně zpřístupňuje veřejnosti.

Posláním ACL je sdružovat osoby zabývající se nedestruktivním překonáváním zámkových systémů a prezentovat tuto činnost výhradně jako sportovní aktivitu, hájení profesních zájmů členů ACL a poskytování poradenských služeb veřejnosti v oblasti mechanického zabezpečení.

Mezi hlavní cíle ACL patří vzdělávání členské základny v oblasti lockpickingu, informování veřejnosti o existenci různých metod překonání a jiných nedostatcích zámkových systémů, poskytování poradenských služeb v této oblasti a v neposlední řadě spolupráce s výrobci zámkových systémů a poskytování poznatků vedoucích ke zdokonalení jejich produktů. Mezi další činnosti patří organizování společných akcí pro členy ACL a organizování místních a mezinárodních turnajů v nedestruktivním otvírání zámků a zámkových systémů.

Všichni členové ACL dodržují vysoký standard slušnosti a etiky, také zodpovědný přístup k lockpickingu a tzv. Lockpickerských 6P. Tento nástroj vedení týmu spočívá v činnostech plánování a podílení se na úspěších organizace, pochopení vedoucí k efektivní komunikaci, podporování a pomáhání si navzájem, samozřejmě zpětnou vazbu formou pochvaly členů týmu ACL.

Členská základna ACL je různorodá, v týmu jsou jak muži, tak ženy z různých oborů z celé ČR. Jedno je ale sbližuje, a to je právě lockpicking. Milují hlavolamy, rádi se učí novým věcem a získávají zkušenosti z oblasti otevírání zámků nedestruktivními metodami. Někteří z členů se dostali v oblasti lockpickingu i fyzického zabezpečení obecně mezi světovou špičku. A hlavně získali přátele na celý život se společným koníčkem.

„Odhodlaně jdou za tím, čemu věří. Byli první, nebojí se výzev a získání nových zkušeností. Pohání je touha stále se zlepšovat.“

Tento článek byl převzat z časopisu Zámkař č. 01-02/2018 (AZKS), kdy jej napsali naši členové ACL.

Za Asociaci českých lockpickerů Ing. Nikol Ivanovová, MBE & Ing. Marek Pederzoli, M.Sc.

2019-02-07T15:26:38+00:00

Kontakty

Luční 857, 356 01 Sokolov, Česká republika

Web: Asociace českých lockpickerů

Mistrovství lockpickingu ČR

ČESKÝ LOCKPICKER 2018

Jaroslav Coufal
Mistr lockpickingu ČR
Roman Hora
1. Vicemistr lockpickingu ČR
Marek Pederzoli
2. Vicemistr lockpickingu ČR
Karel Burian
4. Nejlepší Lockpicker ČR
Miroslav Buchbauer
5. Nejlepší Lockpicker ČR